Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i OECD/SIGMA u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini organiziraju  sastanak „Izazovi reforme javne uprave u BiH“, koji će biti održan 3. februara u 13 sati, u Courtyard Marriot hotelu u Sarajevu.

OECD/SIGMA je krajem 2015. objavila izvještaje o mjerenju početnog stanja u zemljama proširenja. Izvještaji sadrže analize funkcioniranja javne administracije u odnosu na Principe javne uprave u sedam zemalja obuhvaćenih procesom proširenja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. U ovim je dokumentima dat pregled trenutnog stanja za više od 100 indikatora, te preporuke SIGMA  za dalju reformu javne uprave. Izvještaj SIGMA za BiH možete preuzeti ovdje. .

Sastanak, na kojem će biti prezentiran Izvještaj o mjerenju početnog stanja u javnoj upravi Bosne i Hercegovine iz 2015, je prilika da predstavnici institucija koji su aktivno uključeni u proces reforme javne uprave u BiH, kao i dužnosnici i službenici koji su dali doprinos u pripremi izvještaja daju SIGMA-i povratne informacije o dokumentu. Istovremeno, na ovom će skupu biti prezentirani i planovi za ovogodišnju procjenu stanja koju će SIGMA, uz podršku PARCO, provesti u područjima državne službe i upravljanja javnim finansijama.

Ured koordinatora uz podršku SIGMA krajem 2015. godine svoje je napore koncentrirao na provedbu pripremnih aktivnosti za razvoj novog strateškog okvira za reformu javne uprave. Kao rezultat ove saradnje razvijen je Operativni plan za pripremu novog okvira.

Zaključci sastanka biće prezentirani Specijalnoj grupi za RJU (PAR Special Group), koja će biti pokretačka snaga diskusije između Evropske komisije i Bosne i Hercegovine o prioritetima u području reforme javne uprave. PAR specijalna grupa formirana je u decembru 2015, na zajedničkom sastanku Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje. Prvi sastanak ove grupe planiran je za mart/april2016. godine.  

Izjave za novinare predviđene su u periodu od 12.30 – 13:00.