Završna konferencija projekta „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi“ (EUHRM projekt),  koji finansira Evropske unije, bit će održana u Sarajevu u zgradi Delegacije Evropske unije, ulica Skenderija 3a, u petak, 22. januara 2016. godine sa početkom u 13:00 časova.

Na konferenciji će biti predstavljene implementirane aktivnosti i postignuti rezultati projekta u okviru četiri projektne komponente kao i budući potrebni koraci u reformskoj oblasti upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi BiH.

Konferenciju će otvoriti uvodnim obraćanjem gospodin Melvin Asin, šef Odjela za saradnju Delegacije EU u BiH, nakon čega će uslijediti govori Josipa Grubeše, ministra pravde BiH, Mate Jozića, ministra pravde Federacije BiH, Lejle Rešić, ministrice uprave i lokalne samouprave RS, Tomislava Stjepanovića, šefa Odjeljenja za stručne i administrativne poslove u Vladi Brčko distrikta BiH, Dragana Ćuzulana, državnog koordinatora za reformu javne uprave u BiH te eksperata EUHRM projekta.

Projekat je trajao dvije godine, a njegovi ciljevi i aktivnosti usklađeni su sa Strategijom reforme javne uprave u BiH.

Izjave za medije predviđene su u periodu od 12:45-13:00 sati.