Prva regionalna konferencija o Partnerstvu za otvorenu vlast održana je 10. i 11. septembra 2015. godine u Tirani u organizaciji Instituta za demokratiju i posredovanje  iz Albanije i partnerskih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije.

Cilj konferencije bio je međusobno informisanje i razmjena iskustava o dobrim praksama otvorenog upravljanja državom, kao i iniciranje novih reformi koje će doprinijeti većoj transparentnosti i poboljšanju usluga institucija vlasti u odnosu na građane. Provođenje takvih reformi u svim državama regiona doprinijelo bi snažnijem ekonomskom rastu, smanjilo bi siromaštvo i korupciju, te vratilo povjerenje građana i javnosti u rad institucija vlasti.

Prvog dana konferencije, uz niz sesija, održana je panel diskusija o otvorenim podacima na kojoj su učesnici predstavili kreativne i inovativne načine za korištenje otvorenih podataka, kao i izazove sa kojima se suočavaju javne institucije u procesu otvaranja javnih podataka.  

Jedan od govornika na panelu bio je Andrew Stott, prominentni svjetski stručnjak u oblasti transparentnosti, koji je u svojoj bogatoj karijeri obavljao funkciju zamjenika povjerenika za informacije Velike Britanije, bio jedan od osnivača portala data.gov.uk, a trenutno je član Odbora za informacije javnog sektora gdje savjetuje Vladu Velike Britanije za pitanja koja se tiču transparentnosti i otvorenih podataka. On je govorio o tome na koji način se ideja otvorenih podataka razvila u Velikoj Britaniji, koji su bili glavni pokretači u tom procesu, a šta glavna postignuća i efekti.

Drugog dana konferencije prezentirani su rezultati Istraživanja o otvorenosti budžetskih procesa u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Albaniji.  Rezultate za Bosnu i Hercegovinu prezentirala je Fondacija CPI koja je i provodila istraživanje ovog globalnog rangiranja za međunarodnu organizaciju International Budget Partnership. U odnosu na prethodno istraživanje objavljeno 2013., otvorenost budžetskog procesa na državnom nivou zabilježila je pad sa 50 na 43 poena. Time je Bosna i Hercegovina ostala u grupi zemalja čiji budžetski proces je ograničeno otvoren prema građanima, i nešto je niži od globalnog prosjeka. U istu skupinu, od 41 do 60 indeksnih poena, spadaju sve zemlje regiona osim Slovenije (61), Kamerun (44), Pakistan (43), Afganistan (42), ali i neke zemlje ćlanice EU poput Mađarske (47), Slovačke (57) i Španije (58).

Kroz diskusiju koja je uslijedila sa predstavnicima vlasti ustanovljeno je da se otvorenost budžetskih procesa može vrlo brzo i efikasno unaprijediti uz primjenu dobrih praksi drugih zemalja i uz bolju suradnju institucija vlasti i civilnog društva. Samo otvorenost budžetskog procesa i jasno i razumljivo izvještavanje o prikupljanju i potrošnji javnog novca može osigurati uključenje aktivnih građana u budžetske procese i povećanje povjerenja javnosti prema organima vlasti.

Konferenciji su, pored predstavnika Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva pravde BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH, prisustvovali i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP) je dobrovoljna međunarodna inicijativa koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz čvrste obaveze državnih institucija u promociji transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u poboljšanju javnih usluga koje država pruža građanima. Jedna od temeljnih odrednica ove inicijative je i uključivanje svih segmenata društva u kreiranje javnih politika i u javne poslove prije svega korišćenjem novih tehnologija, ali i na druge, klasične, načine.

Bosna i Hercegovina se u septembru 2014. godine pridružila grupi od 65 država članica OGP-a.