Dr Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave u BiH susreo se danas u Sarajevu sa Lejlom Ibranović, izvršnom direktoricom Transparency International (TI BiH).

Ćuzulan i Ibranović saglasni su da je potrebno intenzivirati proces reforme javne uprave, s posebnim naglaskom na fiskalnu transparentnost.

„Javni budžeti, sa svim rashodima i prihodima, trebaju biti dostupni građanima. Moramo vratiti njihovo povjerenje u rad institucija i izgraditi jak sistem prevencije protiv korupcije“, kazao je Ćuzulan.

Ibranovićeva je upoznala koordinatora za reformu javne uprave sa dosadašnjim aktivnostima na implementaciji projekta Monitoring reforme javne uprave (PARM) koji Ti BiH u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo provodi od 2014. godine.

Na sastanku je razgovarano i o budućem strateškom okviru za provedbu reforme javne uprave te naglašena potreba da Vlada Republike Srpske usvoji informaciju o provedbi RJU, kao što su to učinile i vlade Federacije BiH i Brčko distrikta BiH te Vijeće ministara BiH.