Rukovodioci i službenici za komunikacije četiri institucije učesnice Programa jačanja javnih institucija u BiH pohađali su od 21. do 24. aprila 2015. obuku o strateškom komuniciranju.

Jedna od poruka sa radionica je da komunikacija institucija uprave s javnostima može biti posmatrana kao fudbalska utakmica u kojoj tim javnosti igra bez prekida, odnosno, kreira situaciju u kojoj se isto traži i od tima uprave. Stalnu komunikaciju, imanentnu demokratskim državama, u današnjem visoko informatizovanom društvu olakšavaju društvene mreže, prijenosni uređaji i aplikacije, pa nema razloga da ova sredstva komunikacije koja, uz niz prednosti, štede uvijek ograničene budžetske resurse ne koriste i institucije uprave.

Javnost, a naročito mediji kao posrednici u komunikaciji, nalaze način da dođu do informacija od javnog značaja, zbog čega se proaktivna komunikacija institucija uprave podrazumijeva. Od institucija zavisi hoće li te informacije biti autentične i pravovremene te kao takve ojačati povjerenje javnosti u njihov rad, što nameće zaključak da učinkovita komunikacija javnih institucija, osim proaktivna, treba biti i strateška.

Radionice su dale i kratki pregled najvećih komunikacijskih izazova s kojima se institucije sreću, a koje su zajedničke upravama širom svijeta. Među njima su pozicioniranje komunikacija unutar organizacije, ograničeni ljudski i finansijski resursi i otpor ka korištenju novih kanala komunikacija u praksi. Učesnici radionica su imali priliku i da na praktičnom primjeru kreiraju jednu medijsku kampanju prilagođenu uslovima i okruženju u kojima se svakodnevno nalaze institucije u BiH.

Iskustvo i preporuke za unapređenje strateškog komuniciranja učesnicima radionica prenijela je Marguerite Sullivan, jedna od vodećih svjetskih stručnjakinja u oblasti komunikacija s dugogodišnjim radnim iskustvom u američkoj administraciji.

U okviru Programa jačanja javnih institucija kojeg implementira njemački GIZ u tematskoj oblasti Komunikacije i upravljanje znanjem institucije korisnice su Agencija za statistiku, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Direkcija za evropske integracije i Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH. (Izvor: Direkcija za evropske integracije)