Руководиоци и службеници за комуникације четири институције учеснице Програма јачања јавних институција у БиХ похађали су од 21. до 24. априла 2015. обуку о стратешком комуницирању. Једна од порука са радионица је да комуникација институција управе с јавностима може бити посматрана као фудбалска утакмица у којој тим јавности игра без прекида, односно, креира ситуацију у којој се исто тражи и од тима управе.

Сталну комуникацију, иманентну демократским државама, у данашњем високо информатизованом друштву олакшавају друштвене мреже, пријеносни уређаји и апликације, па нема разлога да ова средства комуникације која, уз низ предности, штеде увијек ограничене буџетске ресурсе не користе и институције управе.Јавност, а нарочито медији као посредници у комуникацији, налазе начин да дођу до информација од јавног значаја, због чега се проактивна комуникација институција управе подразумијева. Од институција зависи хоће ли те информације бити аутентичне и правовремене те као такве ојачати повјерење јавности у њихов рад, што намеће закључак да учинковита комуникација јавних институција, осим проактивна, треба бити и стратешка.

Радионице су дале и кратки преглед највећих комуникацијских изазова с којима се институције срећу, а које су заједничке управама широм свијета. Међу њима су позиционирање комуникација унутар организације, ограничени људски и финансијски ресурси и отпор ка кориштењу нових канала комуникација у пракси.

Учесници радионица су имали прилику и да на практичном примјеру креирају једну медијску кампању прилагођену условима и окружењу у којима се свакодневно налазе институције у БиХ.

Искуство и препоруке за унапређење стратешког комуницирања учесницима радионица пренијела је Маргуерите Сулливан, једна од водећих свјетских стручњакиња у области комуникација с дугогодишњим радним искуством у америчкој администрацији.

У оквиру Програма јачања јавних институција којег имплементира њемачки ГИЗ у тематској области Комуникације и управљање знањем институције кориснице су Агенција за статистику, Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета, Дирекција за европске интеграције и Канцеларија координатора за реформу јавне управе у БиХ. (Извор: Дирекција за европске интеграције)