Radionica o analitičkoj procjeni radnih mjesta za organe državne službe Federacije BiH, a u okviru projekta „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi“, održana je danas u hotelu Bosnia u Sarajevu.

Ovaj projekat EU finansira sa dva miliona eura iz pretpristupnih fondova IPA 2011, a ključni korisnici su: ministarstva pravde BiH i Federacije BiH, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, agencije za državnu službu i državnu upravu BiH, Federacije BiH i Republike Srpske i Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH.  

Današnjoj radionici prisustvovali su: predstavnici Agencije za državnu službu Federacije BiH, federalnog Ministarstva pravde, Zavoda za javnu upravu, Poreske uprava FBiH, Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Ministarstva pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačkog kantona, federalnog Ministarstva finansija te predstavnici EU HRM projekta.

Projekat „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi“ provodi se od januara 2014. do januara 2016. godine.