Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Javne finansije zakazan je za srijedu, 17. septembra 2014. godine u 11 sati. Sastanak će biti održan u Sarajevu, u prostorijama Federalnog ministarstva finansija,  u ulici Mehmeda Spahe br. 5.

Za ovaj sastanak predložen je sljedeći dnevni red:

1.Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 15.07.2014. godine;

2.Usvajanje projektnog prijedlogaza projekat „Javno privatno partnerstvo“;

3.Usvajanje projektnog zadatka za projekat „Javno privatno partnerstvo“;

4.Ažuriranje liste projekata iz reformske oblasti Javne finansije u skladu sa Revidiranim  AP1 i  utvrđivanje liste prioritetnih projekata za 2014. godinu;

5.Informacija o projektu „Informacioni istem trezora Brčko distrikta BiH“;

6.Razno.