Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе за област Јавне финансије заказан је за сриједу, 17. септембра 2014. године у 11 сати. Састанак ће бити одржан у Сарајеву, у просторијама Федералног министарства финансија,  у улици Мехмеда Спахе бр. 5.

За овај састанак предложен је сљедећи дневни ред:

 1.Усвајање записника са састанка Надзорног тима одржаног 15.07.2014. године;

2.Усвајање пројектног приједлогаза пројекат „Јавно приватно партнерство“;

3.Усвајање пројектног задатка за пројекат „Јавно приватно партнерство“;

4.Ажурирање листе пројеката из реформске области Јавне финансије у складу са Ревидираним  АП1 и  утврђивање листе приоритетних пројеката за 2014. годину;

5.Информација о пројекту „Информациони истем трезора Брчко дистрикта БиХ“;

6.Разно.