Ceremonija potpisivanja Sporazuma o implementaciji Programa jačanja javnih institucija u BiH – faza II između (SPI) između Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) bit će održana u srijedu 3. septembra u 10 sati (sala 1/1)  u zgradi  Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu. Tom prilikom bit će upriličeno potpisivanje Memoranduma između GIZ-a i ostalih institucija korisnica ovog Programa.

Nakon potpisivanja Sporazuma medijima će se obratiti dr. Brigitte Heuel-Rolf regionalna direktorica GIZ-a za Zapadni Balkan, Semiha Borovac koordinatorica za reformu javne uprave, Kemal Kozarić guverner Centralne banke i Reinhard Lüke iz GIZ-a, rukovoditelj Programa.

Cilj Programa jačanja javnih institucija u BiH je da odabrane javne institucije sve više ispunjavaju standarde Strategije reforme javne uprave. To će doprinijeti većoj djelotvornosti, efikasnosti, transparentnosti i orijentiranosti javne uprave prema građanima i privrednim subjektima, kao i podržati proces integracije u EU.