Danas je u Sarajevu prezentovan program učenja na daljinu, e-learning sistem obuke državnih službenika institucija Bosne i Hercegovine a koji uvodi Agencija za državnu službu BiH. Podršku realizaciji pruža Vlada Savezne Republike Njemačke i to u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH kojeg provodi njemački GIZ.

Prateći savremene trendove u pružanju edukacije i obrazovanja, Agencija za državnu službu BiH pripremila je uvođenje novih tipova obuke državnih službenika: Webinar (učenje na daljinu preko interneta u realnom vremenu), e-learning (učenje na daljinu preko interneta uz pomoć predavača) te e-learning na zahtjev (učenje preko interneta u okviru kojega polaznik sam određuje ritam učenja). Dosad su završena četiri kursa: Mobing, Uvod u upravljanje kvalitetom, Uvod u strateško planiranje i Uvod u e-upravu.

Također završen je i razvoj informacionog sistema za elektronsko upravljanje procesom organizacije obuke (Training Management System – TMS) koji će osigurati punu automatizaciju cijelog procesa realizacije obuke.

Proces implementacije Informacionog sistema za elektronsko upravljanje procesom organizacije obuke  predstavlja značajan kvalitativni iskorak u procesu reformi javne uprave, konkrentno u procesu obuke javnih službenika istakao je Neven Akšamija direktor Agencije za državnu službu BiH.

"U stalnoj potrazi za najboljim metodama realizacije obuke i razvoja državnih službenika Agencija za državnu službu BiH, uz veliku pomoć njemačkog GIZ-a, uvodi učenje na daljinu i elektronsko učenje kao podršku i nadopunu dosadašnjem klasičnom – u učionici načinu obuke. Nije više pitanje hoćemo li nego samo kada ćemo usvojiti nove tehnologije. Vjerujem da će znanja i vještine koje programima elektronskog učenja postaju dostupnije državnim službenicima na njihovim radnim mjestima u svim krajevima države učiniti njihov rad kvalitetnijim, na dobrobit građana i privrede."

Kako je rekao Reinhard Lüke, rukovodilac Programa jačanja javnih institucija ispred GIZ-a, kvalitetne edukacije jedan su od značajnih segmenata javne uprave.

"Jake javne institucije su cilj ovog programa jer su upravo one preduslov za dobre javne usluge i za uspješno pristupanje BiH Evropskoj uniji. Samo jake institucije i sposobni  državni službenici biće u mogućnosti da prenesu postojeći zakonski okvir  Evropske unije u bh. praksu. Da bi odgovorili na ove ali i druge izazove, državni službenici će morati stalno razvijati svoje profesionalne vještine i znanja, zbog čega podržavamo Agenciju za državnu službu u uspostavljanju e-learning sistema, koji otvara nove mogućnosti za učenje."

Zahvaljujući programu polaznicima će biti dovoljan pristup računaru koji je povezan na internet kako bi se registrovali i uključili u proces elektronskih obuka. Inače, ovaj program će u budućnosti moći koristiti i sve druge institucije koju budu imale potrebu za pružanje vlastitih obuka a ne isključivo Agencija za državnu službu BiH koja će i dalje nastaviti pružati edukacije na klasični način jer učenje na daljinu predstavlja dodatni vid edukacije.

Inače, informacioni sistem koji podrazumijeva praćenje cjelokupnog procesa obuka državnih službenika, odnosno elektronski način objavljivanja obuka, prijavu državnih službenika na te obuke, izdavanje certifikata, evaluaciju predavača kreirao je sarajevski DevLogic. (Izvor: www.ekapija.ba)