Данас је у Сарајеву презентован програм учења на даљину, е-леарнинг систем обуке државних службеника институција Босне и Херцеговине а који уводи Агенција за државну службу БиХ. Подршку реализацији пружа Влада Савезне Републике Њемачке и то у оквиру Програма јачања јавних институција у БиХ којег проводи њемачки ГИЗ.

Пратећи савремене трендове у пружању едукације и образовања, Агенција за државну службу БиХ припремила је увођење нових типова обуке државних службеника: Wеbinar (учење на даљину преко интернета у реалном времену), е-learning (учење на даљину преко интернета уз помоћ предавача) те е-learning на захтјев (учење преко интернета у оквиру којега полазник сам одређује ритам учења). Досад су завршена четири курса: Мобинг, Увод у управљање квалитетом, Увод у стратешко планирање и Увод у е-управу.

Такођер завршен је и развој информационог система за електронско управљање процесом организације обуке (Training  Management Cystem – ТМС) који ће осигурати пуну аутоматизацију цијелог процеса реализације обуке.

Процес имплементације Информационог система за електронско управљање процесом организације обуке представља значајан квалитативни искорак у процесу реформи јавне управе, конкрентно у процесу обуке јавних службеника истакао је Невен Акшамија директор Агенције за државну службу БиХ.

"У сталној потрази за најбољим методама реализације обуке и развоја државних службеника Агенција за државну службу БиХ, уз велику помоћ њемачког ГИЗ-а, уводи учење на даљину и електронско учење као подршку и надопуну досадашњем класичном – у учионици начину обуке. Није више питање хоћемо ли него само када ћемо усвојити нове технологије. Вјерујем да ће знања и вјештине које програмима електронског учења постају доступније државним службеницима на њиховим радним мјестима у свим крајевима државе учинити њихов рад квалитетнијим, на добробит грађана и привреде".

Како је рекао Реинхард Лüке, руководилац Програма јачања јавних институција испред ГИЗ-а, квалитетне едукације један су од значајних сегмената јавне управе.

"Jаке јавне институције су циљ овог програма јер су управо оне предуслов за добре јавне услуге и за успјешно приступање БиХ Европској унији. Само јаке институције и способни  државни службеници биће у могућности да пренесу постојећи законски оквир  Европске уније у бх. праксу. Да би одговорили на ове али и друге изазове, државни службеници ће морати стално развијати своје професионалне вјештине и знања, због чега подржавамо Агенцију за државну службу у успостављању е-learning система, који отвара нове могућности за учење".

Захваљујући програму полазницима ће бити довољан приступ рачунару који је повезан на интернет како би се регистровали и укључили у процес електронских обука. Иначе, овај програм ће у будућности моћи користити и све друге институције коју буду имале потребу за пружање властитих обука а не искључиво Агенција за државну службу БиХ која ће и даље наставити пружати едукације на класични начин јер учење на даљину представља додатни вид едукације.

Иначе, информациони систем који подразумијева праћење цјелокупног процеса обука државних службеника, односно електронски начин објављивања обука, пријаву државних службеника на те обуке, издавање цертификата, евалуацију предавача креирао је сарајевски ДевЛогиц. (Извор: www.екапија.ба)&нбсп;