U prostorijama Delegacije Evropske unije 10. aprila 2014. godine održan je prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe u BiH" koji se finansira iz sredstava IPA 2011. Na sastanku su predstavljene aktivnosti koje su dosad provedene u okviru projekta, kao i plan rada za naredni izvještajni period, te je usvojen Početni izvještaj projekta.

Sastanku su osim projektnog tima i predstavnika Delegacije EU prisustvovali predstavnici glavnih korisnika projekta (Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo pravde FBiH, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, agencija za državnu službu/upravu BiH, FBiH i RS, te Pododjeljenje za ljudske resurse Vlade BD), kao i predstavnici Ureda kooordinatora za reformu javne uprave i Direkcije za evropske integracije.

Implementacija ovog projekta započela je 27. Januara 2014. godine, a implementator projekta je konzorcij kojeg čine italijanska kompanija „Eurecna“, te irska GDSI i bosanskohercegovačka DJikic Consulting Services.