Sastanak NT za oblast Upravni postupci i upravne usluge održan je jučer u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu.

Jedna od tema sastanka bila je priprema godišnjeg izvještaja o napretku u implementaciji RAP1 za 2013. godinu te verifikacija dostavljenih podataka.  

Članovi NT su predložili da se za oblast Upravnog postupka i upravnih usluga, i to za svaki upravni nivo posebno, napravi presjek dosadašnjih aktivnosti u ovoj oblasti te da im se dostavi lista nerealiziranih aktivnosti, a što će biti i jedna od tema narednih sastanaka.

Selvira Hodžić-Obhođaš, savjetnica u ovoj reformskoj oblasti obavijestila je članove NT  da u ovoj oblasti u 2013. godine nije bilo prioritetnih projekata  za finansiranje iz Fonda za reformu javne uprave te je dogovoreno da se naknadno dostave projektne ideje za 2014. godinu.

Razgovarano je i o projektu „Uspostavljanje i/ili  jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ . U pripremi je tenderska dokumentacija ovog projekta.

Članovi NT informisani su i o aktivnostima na provedbi projekta „Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora“ koji finansira EU.

Sastanku NT nisu prisustvovali članovi iz Republike Srpske.