Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) organizovalo je za svoje korisnike iz Istočne Evrope i Centralne Azije konferenciju „Izgradnja mostova – transformiranje javne uprave u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji“ koja je održana u Berlinu 30 i 31. oktobra ove godine.

Cilj konferencije bio je dovesti na jedno mjesto istraživače i praktičare u oblasti javne uprave u tranzicijskim zemljama, kako bi mogli razmijeniti svoja iskustva i naučene lekcije. Također, konferencija bi trebala da bude početna tačka za kreiranje međunarodne mreže profesionalaca u javnoj upravi u post-komunističkim zemljama. Pored učesnika iz Bosne i Hercegovine, konferenciji su prisustvovali i državni službenici iz Srbije, Makedonije, Kosova, Azerbejdžana, Gruzije, Jermenije, Ukrajine i Njemačke.

Na samom početku konferencije, kolege iz Njemačke su predstavili svoja iskustva vezano za promjene u javnoj upravi, od kraja Drugog svjetskog rata pa do danas, a sa posebnim osvrtom na period početka devedesetih godina i reunifikacije Njemačke. Također, o reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini, sa posebnim naglaskom na reformu u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima, govorio je Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu BiH.

Nakon uvodnog panela, učesnici su radili u grupama, i to o temama: javne finansije, državna služba, lokalna uprava i približavanja EU, upravljanje kvalitetom, upravljanje kroz ciljeve, te transparentnost i participacija, interinstitucionalna komunikacija, standardi u javnoj upravi i planiranje i izvršenje budžeta.

Konferencija je završena plenarnim odgovaranjem na četiri pitanja:

•    koje su dobre prakse u reformi javne uprave

•    šta bi mogli biti ciljevi RJU u narednom periodu

•    kako se može nastaviti jačanje mreže koja je uspostavljena na konferenciji

•    te lekcije naučenog

Na kraju konferencije konstatovano je da: reforma javne uprave je proces, a ne projekat koji će završiti za pet ili deset godina.; ne postoje jedinstvena rješenja, ono što je funkcionisalo u jednoj zemlji, ne mora da bude uspješno i u drugoj; reforma ne smije postati svrha sama sebi već mora biti usmjerena ka ciljevima i aktivnostima od kojih će imati korist građani i poslovna zajednice.