Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na sjednici održanoj 17. septembra 2013. godine, između ostalog razmatrala je i podržala Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave u BiH, a koji je sačinio Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Članovi Komisija za finansije i budžet ovaj izvještaj uputili su i Predstavničkom domu Parlamenta BiH u dalju proceduru.

U Godišnjem finansijskom izvještaju Fonda za reformu javne uprave za 2012. godinu navedeno je da je Upravni odbor Fonda do 31.12.2012. godine odobrio 16 projekata od kojih se 14 odnose na sva četiri upravna nivoa; projekt „Informacijski sistem trezora Brčko distrikta“ je individualni i odnosi se samo na Brčko distrikt BiH, a projekt „Proširenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vodjenje internog trzista rada u republičkim organima RS“ odnosi se samo na Republiku Srpsku. Od toga, 10 projekata je završeno, jedan projekt se nalazi u fazi implementacije, četiri projekta su u proceduri javne nabavke, a za jedan projekt je u toku priprema tenderske dokumentacije.  

Ukupan doprinos Fondu za reformu javne uprave od uspostavljanja do kraja 2012. godine iznosi 12.939.947,96 KM.