Комисија за финансије и буџет Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ на сједници одржаној 17. септембра 2013. године, између осталог, разматрала је и подржала Годишњи финансијски извјештај Фонда за реформу јавне управе у БиХ, а који је сачинила Канцеларија координатора за реформу јавне управе у БиХ.

Чланови Комисија за финансије и буџет овај извјештај упутили су и Представничком дому Парламента БиХ у даљу процедуру.

У Годишњем финансијском извјештају Фонда за реформу јавне управе за 2012. годину наведено је да је Управни одбор Фонда до 31.12.2012. године одобрио 16 пројеката од којих се 14 односе на сва четири управна нивоа; пројект „Информацијски систем трезора Брчко дистрикта“ је индивидуални и односи се само на Брчко дистрикт БиХ, а пројект „Проширење информационог система за управљање људским потенцијалима са софтверским модулима за планирање кадрова и водјење интерног трзиста рада у републичким органима РС“ односи се само на Републику Српску. Од тога, 10 пројеката је завршено, један пројект се налази у фази имплементације, четири пројекта су у процедури јавне набавке, а за један пројект је у току припрема тендерске документације.

Укупан допринос Фонду за реформу јавне управе од успостављања до краја 2012. године износи 12.939.947,96 КМ.