Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u četvrtak  30.05.2013. godine u prostorijama Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, zgrada Parlamentarne skupštine BiH, sa početkom u 12:00 sati.

Dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 26.03.2013god. Ured za zakonodavstvo FBiH);

2.    Razmatranje i usaglašavanje predložene projektne ideje „Način transponiranja EU zakonodavstva u domaći pravni sistem“;

3.    Analizu stanja  u reformskoj oblasti i provedba mjera iz RAP1 u 2013. godini i predlaganje novih projektnih ideja;

4.    Dostavljanje informacija o napretku u implementaciji  RAP1 za  prvu polovinu 2013. godine;

5.    Razno.