Konferencija pod nazivom “Efektivno kreiranje politika: kako osigurati željene promjene kroz uspješno provođenje politika (Effective Policy Making: How to Ensure Desired Changes through Successful Implementation of the Policies)”, u organizaciji Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), održana je u periodu 18.-19. aprila u Danilovgradu, Crna Gora. Riječ je o redovnoj godišnjoj konferenciji, sedmoj po redu, koju ReSPA organizuje u svrhu promocije, ali i razmjene iskustava između prestavnika zemalja članica te umrežavanja sa stručnjacima iz Evropske Unije. Tokom dva dana, eksperti i specijalisti iz preko 20 zemalja pružili su ekspertizu i podijelili iskustva svojih zemalja u pogledu pitanja koja se odnose na glavne teme konferencije.

 

Tema ovogodišnje konferencije odabrana je zbog značaja procesa kreiranja i donošenja politika, kao jedne od ključnih faza  cikljusa politika (policy cycle), i zbog značajne potrebe za unaprijeđenjem u svim fazama ovog procesa, naročito u segmentima identifikacije i formulacije problema i prioriteta, praćenih adekvatnom postavkom indikatora za monitoring i evaluaciju politike. Program konferencije je obuhvatio profesionalne prezentacije, dubinske analize, komparativne nalaze i diskusije, u kojima su učestvovali  profesionalci iz državne službe  zemalja Zapadnog Balkana, Evropske Unije i EU institucija, SIGME, Svjetske banke, kao i renomirani predstavnici akademske zajednice.  

 

U okviru događaja organizovan je i okrugli sto koji je okupio predstavnike vlasti, civilnog društva i Evropske Unije, u okviru panela koji se bavio temom učešća civilnog društva u procesu kreiranja i donošenja politika, otvorenosti i transparentnosti, te participacije svih zainteresovanih strana.

Program konferencije uključio je tri tematske cjeline:

 

  1. Razvoj politika – uloga vlada u identifikaciji problema, formulisanju politika, kreiranju i usvajanju politika; 

  2. Provedba politika – prezentacije naboljih praksi i primjera efektivnog provođenja politika, uz koristi koje proizilaze iz takvih praksi; i

  3. Monitoring i evaluacija politika.

 

U okviru trećeg tematskog dijela učestvovali su i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, prezentujući sistem monitoringa i evaluacije za praćenje napretka u implementaciji reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, a koji je Ured razvio. Objašnjena je uloga monitoringa u kompleksnoj politici kakva je reforma javne uprave i u kompleksnom multi level okruženju kakvo je administrativno uređenje u BiH. Fokus je stavljen i na reviziju politike kroz revidiranje Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, te revizije sistema monitoringa i evaluacije koji je to pratio. Prikazana su iskustva Ureda koordinatora sa razvojem indikatora za monitoring, te uočene prednosti i mane kvantitativnog i kvalitativnog pristupa praćenju napretka i implementacije Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave.

Dodatno, u prezentaciji predstavnika Svjetske banke, o projektu izgradnje kapaciteta za monitoring i evaluaciju u javnim upravama zemalja Zapadnog Balkana i Turske, predstavljeni su preliminarni rezultati istraživanja provedenog u početnoj fazi projekta. Neki od nalaza odnosili su se na tzv. Readiness Indicators (indikatore spremnosti) javnih uprava pomenutih zemalja, u smislu posjedovanja određenih komponenti neophodnih za potpuno uvođenje koncepta monitoringa i evaluacije. Prema prezentovanim rezultatima, Bosna i Hercegovina je ubjedljivo na prvom mjestu po razvijenim potojećim kapacitetima za provođenje monitoringa i evaluacije, gdje jedino nedostaju elementi potpune evaluacije i planskog korištenja nalaza monitoringa od strane vlada, dok su svi ostali elementi (strateški okvir, indikatori performansi, sistem M&E, ljudski resursi) na daleko većem nivou u poređenju sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana.

 

U radu konferencije učestvovalo je preko 80 učesnika, iz javne uprave, civilnog društva, Parlamenata, međunarodnih organizacija, ambasada, te stručnjaci iz zemalja u i van Evropske Unije, što je konferenciji dalo međunarodni karakter. Kao predstavnici Bosne i Hercegovine, pored Ureda koordinatora za reformu javne uprave, prisustvovali su i predstavnici Ministarstva pravde BIH, Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BIH, Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, Zavoda za planiranje razvoja FBiH, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, te Agencije za državnu upravu Republike Srpske.  Konferenciju su otvorili gdin Suad Musić, direktor ReSPA, gdin. Arsen Bauk, ministar javne uprave Republike Hrvatske, gdin. Bariša Čolak, ministar pravde BIH, gdin Duško Marković, zamjenik Premijera Crne Gore i gdin Gerhard Schumann-Hitzle, direktor Direktorata  za IPA  strategiju i regionalnu saradnju Evropske Komisije.