Конференција под називом “Ефективно креирање политика: како осигурати жељене промјене кроз успјешно спровођење политика (Effective Policy Making: How to Ensure Desired Changes through Successful Implementation of the Policies)”, у организацији Регионалне школе за јавну управу (ReSPA), одржана је у периоду 18.-19. априла у Даниловграду, Црна Гора. Ријеч је о редовној годишњој конференцији, седмој по реду, коју ReSPA организује у сврху промоције, али и размјене искустава између преставника земаља чланица те умрежавања са стручњацима из Европске Уније. Током два дана, експерти и специјалисти из преко 20 земаља пружили су експертизу и подијелили искуства својих земаља у погледу питања која се односе на главне теме конференције.

Тема овогодишње конференције одабрана је због значаја процеса креирања и доношења политика, као једне од кључних фаза  циклуса политика (policy cycle), и због значајне потребе за унапријеђењем у свим фазама овог процеса, нарочито у сегментима идентификације и формулације проблема и приоритета, праћених адекватном поставком индикатора за мониторинг и евалуацију политике. Програм конференције је обухватио професионалне презентације, дубинске анализе, компаративне налазе и дискусије, у којима су учествовали  професионалци из државне службе  земаља Западног Балкана, Европске Уније и ЕУ институција, СИГМЕ, Свјетске банке, као и реномирани представници академске заједнице.

 

У оквиру догађаја организован је и округли сто који је окупио представнике власти, цивилног друштва и Европске Уније, у оквиру панела који се бавио темом учешћа цивилног друштва у процесу креирања и доношења политика, отворености и транспарентности, те партиципације свих заинтересованих страна.

 

Програм конференције укључио је три тематске цјелине:

 

  1. Развој политика – улога влада у идентификацији проблема, формулисању политика, креирању и усвајању политика;

  2. Имплементација политика – презентације набољих пракси и примјера ефективног спровођења политика, уз користи које произилазе из таквих пракси; и

  3. Мониторинг и евалуација политика.

 

У оквиру трећег тематског дијела учествовали су и представници Канцеларије координатора за реформу јавне управе, презентујући систем мониторинга и евалуације за праћење напретка у имплементацији реформе јавне управе у Босни и Херцеговини, а који је Канцеларија развила. Објашњена је улога мониторинга у комплексној политици каква је реформа јавне управе и у комплексном multi level окружењу какво је административно уређење у БиХ. Фокус је стављен и на ревизију политике кроз ревидирање Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе, те ревизије система мониторинга и евалуације који је то пратио. Приказана су искуства Канцеларије координатора са развојем индикатора за мониторинг, те уочене предности и мане квантитативног и јвалитативног приступа праћењу напретка и имплементације Ревидираног акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе.

 

Додатно, у презентацији представника Свјетске банке, а о пројекту изградње капацитета за мониторинг и евалуацију у јавним управама земаља Западног Балкана и Турске, представљени су прелиминарни резултати истраживања проведеног у почетној фази пројекта. Неки од налаза односили су се на тзв. Readiness Indicators (индикаторе спремности) јавних управа поменутих земаља, у смислу посједовања одређених компоненти неопходних за попутно увођење концепта мониторинга и евалуације. Према презентованим резултатима, Босна и Херцеговина је убједљиво на првом мјесту по развијеним потојећим капацитетима за спровођење мониторинга и евалуације, гдје једино недостају елементи потпуне евалуације и планског кориштења налаза мониторинга од стране влада, док су сви остали елемети (стратешки оквир, индикатори перформанси, систем МиЕ, људски ресурси) на далеко већем нивоу у поређењу са осталим земљама Западног Балкана.

У раду конференције учествовало је преко 80 учесника, из јавне управе, цивилног друштва, Парламената, међународних организација, амбасада, те стручњаци из земаља у и ван Европске Уније, што је конференцији дало међународни карактер. Као представници Босне и Херцеговине, поред Канцеларије координатора за реформу јавне управе, присуствовали су и представници Министарства правде БИХ, Генералног секретаријата Савјета министара БИХ, Генералног секретаријата Владе Федерације БиХ, Завода за планирање развоја ФБиХ, Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, те Агенције за државну управу Републике Српске.  Конференцију су отворили гдин Суад Мусић, директор ReSPA, гдин. Арсен Баук, министар јавне управе Републике Хрватске, гдин. Бариша Чолак, министар правде БИХ, гдин Душко Марковић, замјеник Премијера Црне Горе и гдин Герхард Шуман-Хицле, директор Директората  за ИПА  стратегију и регионалну сарадњу Европске Комисије.