Sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju bit će održan u utorak 06.03.2013. godine u Banja Luci u zgradi Vlade RS-a, sprat 2, s početkom u  12:00 sati.

Dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima

2.    Razmatranje dorađenog Projektnog prijedloga „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD)

3.    Analiza  stanja u reformskoj oblasti i  provedba mjera  iz RAP1 u 2013 godini

4.    Prijedlog plana za održavanje sjednica NT za 2013. godinu

5.    Razno.