Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH je u 2012. godini zaprimila 3.124 žalbe u povodu kršenja prava podnositelja u različitim oblastima, što pokazuje da je zadržan trend učestalosti obraćanja građana ovoj instituciji iz prethodnih godina.

– Kada se statistički podaci upoređuju s podacima iz prethodnih godina može se zaključiti da postoji konstanta u broju obraćanja Instituciji ombudsmana BiH – kazala je u razgovoru za Agenciju FENA Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava BiH.

Po njenim riječima, i dalje se najveći broj žalbi (637) upućenih Instituciji ombudsmana odnosi na rad pravosuđa, "što, istovremeno ukazuje da je u BiH ugrožen sistem zaštite prava građana, s obzirom na to da se pravosudni sistem smatra posljednjim mehanizmom u zaštiti prava građana prije obraćanja Sudu za ljudska prava u Strasbourgu".

– Razlozi zbog čega se građani žale na funkcioniranje pravosuđa vezani su za dugotrajnost sudskih postupaka – podsjeća Džumhur, navodeći da je iz žalbi vidljivo da se rasprave u sudu često otkazuju zbog bolovanja sudija, ili njihovog imenovanja na druge dužnosti, tako da stranke nerijetko saznaju dan uoči rasprave da će ona biti otkazana.

Druga vrsta predmeta odnosi se na funkcioniranje uprave (administracije), u vezi sa čime se Ombudsmanima BiH obratio 381 građanin, što je, smatra Džumhur, veoma važno, imajući u vidu stalnu upućenost građana na upravu u povodu različtih evidencija, izdavanja uvjerenja, dozvola…

Naglašava da se i na upravu odnose prigovori koji se tiču dugotrajnosti postupaka, uključujući višekratno razmatranje odluka na relaciji prvostepenih i drugostepenih organa.

Na upit o ostalim najčešćim oblicima kršenja ljudskih prava, ombudsman BiH navodi da su to povrede prava u oblasti radnih odnosa, posebno kada su u pitanju procedure o određenim dokumentima koje bi nadležni organi trebalo da traže po službenoj dužnosti kao što su evidencija o nekažnjavanju, te insistiranje na ljekarskom uvjerenju što nije uvjet za prijavljivanje na konkurs, nego je uvjet za zasnivanje radnog odnosa.

– Ono što zabrinjava jeste činjenica da Institucija ombudsmana BiH bilježi stalni porast žalbi koje se odnose na diskriminaciju (246) od čega je najveći broj žalbi vezan za mobing od šefova prema uposlenicima, ali su registrirani i slučajevi između uposlenika na istoj razini (vertikalni i horizontalni mobing) – konstatira Džumhur.

Iako se radi o povećanom broju obraćanja, prema procjenama ombudsmana, stvarni broj slučajeva diskriminacije je daleko veći, jer se građani rijetko odlučuju na korištenje zakonskih mehanizama u slučaju nejednakog tretmana po bilo kojoj osnovi.

Kada je u pitanju pristup informacijama, Institucija ombudsmana nije registrirala značajnije probleme kada se radi o zaštiti privatnosti, a žalbe se uglavnom odnose na slučajeve u kojima organi ne postupaju po zahtjevima, ili ne donose rješenja, odnosno ne ukazuju na pravne lijekove.

– Od 2010. pokrenuto je pitanje u kojoj meri pristup informacijama zahtijeva da se napravi balans u odnosu na zaštitu osobnih podataka – podsjeća Džumhur.

Precizira da je stav Institucije ombudsmana BiH da između slobode pristupa informacijama i zaštite osobnih podataka nema nikakvog konflikta, nego da su to komplementarne stvari s obzirom na to da Zakon o slobodi pristupa informacijama nalaže javnom organu da uradi test javnog interesa i da čak, iako se radi o osobnom podatku, javni organ ga može objaviti, ukoliko je javni interes istaknut u konkretnom slučaju.

Kada je riječ o žalbama na vladina i ministarska imenovanja, to se pitanje uglavnom veže za izborne godine.

– Tako, svaki izbori "donose" i povećanje broja žalbi koje se odnose ne samo na imenovanja, nego i na razrješenja koja se često vrše bez provođenja zakonske procedure i bez poštivanja principa utvrđenih u Zakonu o vladinim i ministarskim imenovanjima – kazala je ombudsman BiH Jasminka Džumhur u razgovoru za Agenciju FENA, prenijelo je (Oslobođenje)