Završna konferencija projekta „Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima“, iz reformske oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima, bit će održana u ponedjeljak 28. maja u 12 sati, u hotelu Bristol u Sarajevu.  

Za godinu i po, koliko je trajala implementacija projekta, specijaliziranu obuku na računarima po takozvanom ECDL standardu prošlo je 2.400 državnih službenika na sva četiri nioa vlasti – državnog, entitetskih i nivoa Brčko distrikta. ECDL certifikati, koji su uručeni polaznicima obuka, predstavljaju međunarodno priznatu kvalifikaciju i to je ujedno evropski standard za dokazivanje osposobljenosti za rad na personalnim kompjuterima.