Konferencija o projektu "Uvođenje javne interne finansijske kontrole u BiH (PIFC)" je organizirana 21. maja u Tesliću I tom prilikom predstavljeni su rezultati projekta i dodjeljeni certifikati državnim službenicima koji su učestvovali u obukama u okviru projekta.  

Ovo je jedna od završnih aktivnosti projekta koji je finansirala Evropska unija u iznosu od  1.117,080 EUR iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Cilj projekta je bio da pruži pomoć državnim, entitetskim i institucijama Brčko Distrikta u jačanju okruženja interne kontrole u javnoj upravi, kako bi dobili reformiranu, usmjerenu, usklađenu, učinkovitu, transparentnu i uslužnu javnu upravu, sposobnu da vodi Bosnu i Hercegovinu kroz Proces stabilizacije i pridruživanja, te pristupanja Evropskoj uniji.  

Od maja 2010. godine, projekat je pružio pomoć pri izradi zakonodavstva i izgradnje kapaciteta u oblasti interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole, te proveo obuke za 220 državnih službenika sa svih nivoa državne uprave.  

 

"Rezultati ostvareni u ovom projektu pružaju snažnu podršku reformi javne uprave, koja predstavlja jednu od prekretnica u procesu evropskih integracija zemlje,” izjavila je Una Kelly, vršilac dužnosti šefa sekcije Operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave Delegacije EU u BiH.

Na konfernciji je učestvovao i predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Kompletan izvještaj s konferencije možete pogledati ovdje.