Radio Brčko Distrikt – U Gradskoj vijećnici uručeni su certifikati za 37 državna službenika javne uprave distrikta, koji su uspješno prošli obuku iz informatike i korištenja računara po savremenom ECDL sistemu priznatom u više od 140 zemalja svijeta.

Brano Jovičić, šef Sektora za reformu javne uprave u Vladi Brčko distrikta BiH je kazao da je u prvoj fazi projekta, koji je finansiran iz procesa reforme javne uprave, bilo obuhvaćeno 150 ljudi, dok će u drugoj fazi, odnosno nastavku projekta, biti još oko 225 kandidata.

«Cilj ovog projekta je podizanje na veći nivo osposobljenosti državnih službenika u BiH, odnosno da bi se na neki način ta edukacija, upravljanje informacionim tehnologijama, standardizirala prema standardima EU», istakao je Jovičić.

Enida Šeherac-Džaferović, stručni savjetnik za reformu javne uprave i rukovodilac ovog projekta, naglasila je da se kroz povećanje općeg stepena informatičke pismenosti u državnoj službi, želi doprinijeti osavremenjavanju rada državnih službenika i modernizaciji državne uprave, kako bi ona predstavljala efikasan i kvalitetan servis za sve korisnike upravnih usluga, te bila sposobna odgovoriti zahtjevima integracijskih procesa u Evropsku uniju.

«Projekat obuhvata sve nivoe vlasti u BiH, a na zahtjev korisnika, te zahvaljujući dodatnim sredstvima koje smo dobili iz Fonda, originalni broj od 1600 polaznika ove obuke sada je povećan na ukupno 2400 », dodala je Šeherac-Džaferović.

Hašim Kujundžić, službenik brčanskog Inspektorata, učesnik projekta i dobitnik certifikata, je kazao da osim što će se njime unaprijediti lično znanje samih učesnika, ovaj vrlo važan projekat će imati i veliki značaj za samo građanstvo distrikta kada je u pitanju korištenje informatičkih napredaka.

Ovaj projekat, koji je počeo u decembru 2010. a planirano je da završi do kraja maja ove godine, finansira se sredstvima Fonda za reformu javnu uprave, a provode ga dva konzorcija firmi sa kojima je Ureda koordinatora za reformu javne uprave zaključio ugovor.