Slobodna Bosna: – Stvaranje profesionalne, odgovorne, politički neutralne i efikasne javne uprave, to je bit reforme koje sve zemlje u regiji trebaju “proći” u procesu pristupanja Evropskoj uniji. U Izvještaju o napretku BiH u 2011. stoji da je u oblasti javne uprave postignut ograničen napredak, dok stalna rascjepkanost i politiziranje državne službe i dalje predstavlja problem. Upravo zbog toga, posebno je značajno da državni službenici iz BiH imaju priliku da prolaze obuke iz ove oblasti – Regionalna škola za javnu upravu u Danilovgradu već godinu i pol dana održava vrhunske seminare i obuke za državne službenike iz cijele regije.

Suad Musić, prvi direktor ReSPA-e u Danilovgradu, imenovan iz BiH, smatra da je ova škola najuspješnija EU inicijativa za podršku zemljama Zapadnog Balkana kojom je „nakon osam godina razvoja, pregovora i dogovora uspostavljena zajednička institucija zemalja u regiji, međunarodnim ugovorom ovih zemalja koje upravljaju ReSPA-om kroz Upravni odbor“. 

Osoblje škole također dolazi iz cijele regije. Direktor Musić dodaje: „Uz pomoć Evropskog instituta za javnu upravu sa sjedištem u Luksemburgu, razvili smo procedure izbora osoblja za ReSPA-u. Danas ovdje imamo 15 zaposlenih iz regije, iz Beograda, Zagreba, Sarajeva, Skoplja, Podgorice. ReSPA nije samo škola već i svojevrstan centar za saradnju, pa u tom smislu sve više radimo i na umrežavanju javnih uprava država regije, uspostavljanju raznih oblika saradnje“.

 Minela Alibegović, iz Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije, jedna je od državnih službenika iz BiH koji su imali priliku pohađati školu u Danilovgradu. Ona je pohađala jedan modul u ReSPA-i, posvećen međunarodnim protokolima, početkom godine.

„Imali smo vrhunske predavače, to nije bila obična obuka, sve o čemu smo govorili vježbali smo na konkretnim primjerima. Zaista sam oduševljena što sam imala priliku u tome učestvovati“, dodaje Minela.

Inicijativa za njeno formiranje javila se 2003. godine, na Solunskom samitu zemalja članica EU-a, kada je zemljama Zapadnog Balkana otvorena perspektiva za pridruživanje EU. Nakon što je Protokol o saradnji o osnivanju ReSPA-e potpisan 2006. godine od strane svih šest država regije, u avgustu 2010. godine je međunarodni sporazum o osnivanju ReSPA-e stupio na snagu. Prethodno je ratifikovan u parlamentima svih država potpisnica – Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Kosovo formalno nije članica ReSPA-e, ali u svim seminarima i obukama i kosovskim službenicima je omogućeno da učestvuju.

Zemlje potpisnice preuzele su obaveze i u pogledu finansiranja i u pogledu upravljanja školom. Ratifikacijom sporazuma, naime, svaka zemlja osnivač se obavezala da će na godišnjem nivou uplaćivati jednake doprinose za ReSPA-u. Za prošlu godinu je to bio iznos od 150 hiljada eura, pojedinačno za svaku državu članicu. Za rekonstrukciju objekta kod Danilovgrada i izgradnju pratećeg objekta za smještaj učesnika u programima ReSPA-e Vlada Crne Gore uložila je više od pet miliona eura. Škola je otvorena sredinom novembra 2010. godine, a međunarodnim ugovorom je definisano da se ona osniva kao međunarodna organizacija, tako da ima status diplomatske misije u Crnoj Gori. EU je osigurala oko 900 hiljada eura za opremanje ovih objekata u Danilovgradu, kao donaciju za nabavku namještaja i računarske opreme. Službeni jezik u ReSPA-i je engleski.