Tematski sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 18.11.2011god. Banja Luka);

2.    Analiza stanja u reformskoj oblasti SPKIP – provedba mjera iz RAP1;

3.    Rad i funkcionisanje struktura za koordinaciju, nadzor i implementaciju RJU;

4.    Razno;

bit će održan u ponedjeljak 02.04.2012. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, sa početkom u 12:00 sati.