U organizaciji Apriori komunikacija naredne sedmice, 21. marta u Mariboru počinje 10. jubilarna PRO.PR konferencija.

Cilj konferencije je da poveže i ujedini pojedince i organizacije koje sma traju da su odnosi s javnošću savremen način interakcije, komunikacije i ostvarivanja saradnje. Konferencija nastoji omogućiti svim osobama koje se bave profesionalnom komunikacijom sticanje novih znanja i vještina na području odnosa s javnošću i komuniciranja. Sa tim ciljem, uloženo je mnogo energije kako bi se učesnicima osigurala predavanja najboljih svjetskih stručnjaka sa različitim iskustvima.

Predavači će, uz ostale, biti Alex Aiken – Općina Wesminster iz Londona, profesor dr. Don W. Stacks – Univerzitet u Miamiu, Carlos Dias – Lector Global – Buenos Aires i Cathie Burton iz Vijeća Europe.

Bosnu i Hercegovinu će ove godine kao predavači predstavljati gdin. Edin Fočić, saradnik za razvoj poslovanja Al Jazeera Balkans, i gđa. Nađa Lutvikadić – Fočo, voditeljica odjela za odnose s ja vnošću u BH Telecomu.

Povodom desete godišnjice utemeljena je i na grada „PRO.PR Awar ds“ koju će za svoj doprinos na području komuniciranja primiti 18 pojedinaca koji su svojim radom i dugogodišnjim iskustvom ostvari li uticaj na svjetskoj PR sceni.

Iz Bosne i Hercegovine će na svečanoj večeri dodjele, nagradu primiti prof. dr. Mladen Mirosavljević sa  Univerziteta u Banjoj Luci, dr. sc. Zoran Tomić, sa Sveučilišta u Mostaru i Amela Odobašić – Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine.

Na konferenciji će učestvovati i predstavnica Ureda koordinatora za reformu javne uprave.