Večernji list: Negativne revizijske ocjene o financijskom poslovanju institucija Bosne i Hercegovine više ne bi trebale prolaziti bez posljedica.

Reformom zakonodavstva u oblasti financiranja državnih institucija predviđeno je da rukovoditelja bh. institucija koja u godišnjem izvješću Ureda za reviziju dobije negativnu ocjenu o poslovanju i kada mjerodavni sud potvrdi optužnicu protiv njega nepravilnosti u instituciji, mora staviti mandat na raspolaganje organu koji ga je imenovao. Za one koji, pak, ni nakon 30 dana od objave negativnog revizijskog izvješća ne ponude mandat na raspolaganje propisana je obveza Vijeća ministara da pokrene njihovo razrješenje s funkcije.

Ovo su standardi Europske unije za koje se BiH obvezala da će ih ugraditi u svoje zakonodavstvo. Stoga bi i nova odredba u izmijenjenom i dopunjenom Zakonu o financiranju institucija BiH trebala biti prihvaćena bez puno rasprave u državnom Parlamentu. Novina u odnosu na sadašnje stanje je i jasnije definiranje obveza i odgovornosti rukovoditelja ministarstava, uprava, institucija i agencija na državnoj razini za njihovo financijsko poslovanje. -Rukovoditelji institucija će biti odgovorni za uspostavu, provedbu i razvoj čvrstog sustava financijskog upravljanja i kontrola u svojoj instituciji, uključujući i uspostavu pravila za efikasno, efektivno i ekonomično korištenje raspoloživih sredstava. Suština koncepta je da rukovoditelj institucije može prenijeti ove ovlasti i na druge osobe, ali i u slučaju delegiranja ovlasti rukovoditelj je odgovoran za efikasnost uspostavljenih unutarnjih sustava upravljanja i kontrolu i za izbor osoba kojima su delegirane ovlasti, navodi se u prijedlogu koji je upućen iz Vijeća ministara. Predloženim zakonom se definira i odgovornost rukovoditelja institucija za ostvarivanje ciljeva organizacije uvođenjem obveznog potpisivanja izjave o ostvarenju ciljeva organizacije, koja čini sastavni dio godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna institucije za fiskalnu godinu.

Novost je i način borbe protiv nepravilnosti i prevara u institucijama BiH sukladno dobrim praksama iz ove oblasti i preporukama EK, uključujući i uspostavljanje tijela koje bi bilo nadležno za ovu oblast u institucijama BiH. Način uspostave tijela ovisit će od konkretnih preporuka nadležnih tijela EK i od preporuka koje će pripremiti Koordinacijski odbor Centralne jedinice za harmonizaciju za sve razine vlasti u BiH. Uspostava tijela ne podrazumijeva nužno i uspostavu posebne strukture i zapošljavanje većeg broja izvršitelja.