U amfiteatru Pravnog fakulteta u Kiseljaku u subotu 28. januara održan je naučno-stručni skup sa internacionalnim učešćem pod nazivom "Aspekti reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini". Cilj Skupa bio je pristup eksperata iz oblasti upravnog prava i drugih naučnih disciplina svim problemima reforme javne uprave u BiH kao jednom od preduslova za članstvo u Evropskoj uniji, kao i ukazivanje na iskustva zemalja u okruženju u ovoj oblasti.

Učesnici su ovim Skupom pokušali dati odgovor na stanje javne uprave u BiH, te dostignuti nivo procesa reforme javne uprave i prisutnost savremenih tendencija u ovoj oblasti, kao i efekata koji se očekuju nakon završene reforme. Izlaganja su imali stručnjaci sa fakulteta iz Rijeke, Skoplja, Osijeka, Novog Sada, Sarajeva, Zenice, kao i gosti iz državnih institucija Bosne i Hercegovine.

 

 Domaćini i organizatori skupa, mr. sc. Ajla Škrbić i prorektor za međunarodnu saradnju na Univerzitetu u Travniku prof. dr. Šaban Nurić, te dekan Pravnog fakulteta u Kiseljaku doc. dr. Mensur Kustura i pomoćnik ministra obrazovanja SBK Zoran Matošević pozdravili su prisutne, a nakon toga obratila se i Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH koja je bila zadužena za uvodno izlaganje.

 

 Borovac je govorila o procesu reforme javne uprave u BiH, postignutim rezultatima, završenim te projektima koji su u toku, kao i planovima za ovu godinu.

Nakon brojnih izlaganja, ali i diskusija između izlaganja, dekan Pravnog fakulteta u Kiseljaku je zaključio da je skup polučio uspjeh, da su dobiveni odgovori na mnoga pitanja u vezi sa reformom javne uprave u BiH, te da su otvorena mnoga nova pitanja.