Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH danas je u Sarajevu sa koordinatoricom iz Federacije BiH Mirsadom Jahić i Mikanom Davidovićem, zamjenikom koordinatorice za reformu javne uprave iz Republike Srpske održala sastanak na kojem je razgovarano o listi prioritetnih projekata u ovoj godini koji će biti finansirani iz Fonda za reformu javne uprave.

Na listi prioritetnih projekata su, između ostalog, projekti od kojih će direktnu korist imati građani BiH kao i poslovna zajednica u BiH. Radi se o projektima kao što su: „Izrada software-a za podršku izradi nacrta zakona i drugih propisa“, „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“, „Uspostavljanje i/ili ojačavanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“, “Implementacija zajedničkih servisa za eUsluge“ i dr.

Koordinatori za reformu javne uprave u BiH razgovorali su i o pripremi materijala za iniciranje održavanja sjednice Koordinacionog odbora za ekonomski razvoj i evropske integracije, tijela koje je zaduženo da razmatra pitanje provedbe reforme javne uprave u  BiH. Na sastanku je bilo riječi i o finaliziranju dokumenta „Smjernice za monitoring i izvještavanje o implementaciji Revidiranog akcionog plana 1 Strategije za provedbu reforme javne uprave“, koji bi trebao biti usvojen na sjednici Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave planiranoj za februar ove godine.  

Državna koordinatorica za reformu javne uprave obavijestila je koordinatore da je finaliziran dokument „Osnovi razvoja drugog akcionog plana“, te da je urađena informacija o pripremnim aktivnostima za njegovu izradu kao i prijedlog odluke o formiranju međuvladine radne grupe. Koordinatorima za reformu javne uprave dat je dodatni rok za izjašnjenje o ovim materijalima koji će, u konačnici, biti proslijeđeni entitetskim vladama, Vladi Brčko distrikta BiH kao i Vijeću ministara BiH na razmatranje. Drugi Akcioni plan, uglavnom,  će se baviti organizacijom uprave, odnosno uprava u BiH.

U programu rada Vijeća ministara BiH za 2012. godinu naglašeno je da će u ovoj godini bit predložen akcioni plan 2 Strategije reforme javne uprave, a što predstavlja ključni prioritet za provođenje mjera iz Evropskog partnerstva.