E-kapija: U okviru bosanskohercegovačke i njemačke razvojnopolitičke saradnje je Vijeće ministara dalo svoju saglasnost na potpisivanje Sporazuma o implementaciji za Program jačanja javnih institucija. Ured koordinatora za reformu javne uprave je glavni partner pri sprovođenju planiranih aktivnosti ovog Programa, a po nalogu Saveznog ministarstva za saradnju i ekonomski razvoj je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) zadužena za implementaciju Programa.

Program će se u početku, pored Ureda koordinatora za reformu javne uprave, koncentrisati na četiri državne institucije: Centralna banka BiH, Agencija za statistiku BiH, Agencija za javne nabavke BiH i Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH. Tokom implementacije programa planirana je evaluacija dodatnih relevantnih institucija radi njihovog uvrštavanja u program.

Podrška u sklopu programa će uključivati savjetovanje od strane međunarodnih i domaćih stručnjaka o unapređenju procesa unutar institucije, obuku kroz rad, razvoj i primjenu informatičkih rješenja, uvođenje metoda upravljanja kvalitetom i, u manjoj mjeri, nabavku potrebne opreme. Dodatno će biti pruženi i savjeti o strateškom upravljanju i nadzoru nad reformnim mjerama. Sve programske aktivnosti imaju za cilj unapređenje efektivnosti, efikasnosti, transparentnosti i orijentacije ka klijentu u uključenim institucijama.

Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave je navela da će provedbom Programa jačanja javnih institucija biti će ojačani kapaciteti kako Ureda za reformu javne uprave, tako i ostale četiri do sada odabrane državne institucije, korisnice Programa.

"Implementacija potpisanog Sporazuma pomoći će provedbi reforme javne uprave jer samo reformisana uprava postaje pravi servis građana i osigurava efikasno obavljanje društvenih poslova i zadovoljenje bitnih, svakodnevnih potreba građana u skladu sa javnim interesom i općim dobrom", dodaje Borovac. Ured koordinatora, između ostalog, će biti ojačan u svojim sposobnostima za koordinaciju, nadgledanje i upravljanje upravnim reformama.

Regionalna direktorica GiZ-a, Jutta Zinnel ovaj je program izdvojila kao poseban zbog, kako navodi, izuzetne prilike korištenja efekata sinergije između institucija, na šta će programske aktivnosti također biti usmjerene.

"GIZ se nada da ćemo putem ovog programa postići ne samo jačanje pojedinačnih institucija, nego i poboljšanje saradnje kako među institucijama na državnom nivou, tako i saradnju državnih i entitetskih institucija, uključujući i Brčko distrit. Na ovaj način se u konačnici jačaju institucije na svim nivoima vlasti", istakla je ona.