BEOGRAD, 6. OKTOBRA (SRNA) – BiH je na pola puta u reformi javne uprave i predstoji joj teži dio, a državni službenici koji ne ispune evropske standarde neće moći više da obavljaju taj posao i praviće se selekcija, rekla je Srni koordinator za reformu javne uprave u BiH Semiha Borovac.

Borovac, koja u Beogradu učestvuje na regionalnom skupu o javnoj upravi, rekla je da je BiH sada u fazi obuke državnih službenika i pripreme državnih službi za elektronski pristup u obavljanju određenih funkcija, kako bi se građanima brže pružile usluge. Prema njenim riječima, ako se državni službenici, nakon što završe potrebnu obuku, ne budu ponašali u skladu sa evropskim standardima, onda organi vlasti s punim pravom mogu da takvima uskrate zvanje državnog službenika.

"Ko to ne bude znao i ne uspije u tome, naravno da neće sebe moći da vidi u državnoj službi. Praviće se selekcija. Ali, prije toga se moraju primijeniti evropski standardi, pa onda ko ne ispuni uslove, da pravimo selekciju", rekla je Borovac.

Ona je navela da BiH u prosjeku zaostaje za nekim zemljama u regionu, ali da ima sve zakonske uslove i strateški plan za razvoj reforme javne uprave i na putu je realizacije tog plana, ali da treba pokazati više konkretnih rezultata nego do sada. Što se tiče kritika na veliki broj službenika, ona je navela da u BiH još ne postoji pristup prijemu službenika, odnosno da se politika ostavi po strani, a službenici biraju ili unapređuju po kvalitetu.

"I dalje je veliki uticaj politike u BiH, što nije samo karakteristika za BiH, nego i za neke zemlje koje su prošle tranziciju. Ali, što više primjenjujemo evropske strandarde, doći ćemo i do smanjenja broja državnih službenika. Moramo da mijenjamo svijest o tome da se u državnu službu dolazi zbog zasluga, a ne kvaliteta i profesionalizma", dodala je ona.

Semiha Borovac nije mogla da iznese procjenu koliko će sve to da košta i koliki je optimalan broj službenika potreban BiH, navodeći da je to još proces i da svaki nivo vlasti ima nadležnost u javnoj upravi.

U okviru ovog skupa predviđeno je da zemlje učesnice Srbija, Crna Gora, Hrvatska, BiH, Slovenija, Makedonija i Albanija potpišu zajedničku deklaraciju u kojoj se navodi da će podržavati reforme u javnoj upravi, sarađivati o svim pitanjima reforme javne uprave i razmjenjivati iskustva.