Historijsko glasanje u Evropskom parlamentu 19. januara trebalo bi da stvori sistem u kojem će svi stanovnici EU moći da traže zdravstvenu zaštitu bilo gde u Uniji. Ovo širenje prava na zdravstvenu zaštitu bi prvenstveno trebalo pomoći pacijentima sa rijetkim bolestima i ljudima koji žive u blizini državnih granica.

Očekuje se da 2013. godine stupi na snagu Direktiva o prekograničnom sistemu zdravstvene zaštite. Mogući korisnici će biti pacijenti koji traže napredno liječenje koje im nije dostupno u njihovoj zemlji, oni koji žive duž granica gdje najbliža bolnica nije unutar granica njihove zemlje, ili oni koji rade u jednoj zemlji, ali žele da dobiju liječenje u blizini članova  svoje porodice koji se nalaze u drugoj zemlji.

„Sistem prekogranične zdravstvene zaštite bit će veoma korisno sredstvo u liječenju, dajući izbor pacijentima i smanjujući pritisak sa nacionalnih sistema zdravstvene zaštite u oblastima gde postoji prevelik broj pacijenata“, izjavila je poslanica iz Velike Britanije u Evropskom parlamentu Marina Ianakoudakis.

Trenutno, samo jedan posto pacijenata traži liječenje u drugim zemljama, što košta nacionalne zdravstvene sisteme ukupno 10 milijardi eura. Prema procjenama komisije, porast troškova u skladu sa novim pravilima će biti samo 30 miliona eura godišnje.

U cilju obeshrabrenja „zdravstvenog turizma“, pacijentima će biti isplaćivane nadoknade prema cijenama njihovog nacionalnog zdravstvenog sistema, tako da ako određeni zdravstveni tretman košta više u drugoj zemlji pacijent će morati sam da plati razliku, prenosi portal reci.ba