Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji s Agencijom za javne nabavke Bosne i Hercegovine, 11. i 12. januara naredne godine u Sarajevu organizira javnu raspravu o Nacrtu zakona o javnim nabavkama BiH.

Agencija za javne nabavke pripremila je Nacrt zakona o javnim nabavkama u skladu sa Strategijom razvoja sistema javnih nabavki za period 2010.-2015. godina i Programom rada za 2010.

Vijeće ministara BiH je usvojilo Strategiju razvoja sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini na sjednici 26. augusta ove godine.

Prijedlozi privrednika, bh. institucija i drugih koji budu prisustvovali raspravi u vezi s novim nacrtom zakona moraju biti u skladu s direktivama EU, s obzirom na to da je harmonizacija s legislativom EU jedna od obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s EU.

Raspravu o nacrtu zakona o javnim nabavkama nedavno je organizirala i Privredna komora Kantona Sarajevo, a pojašnjenja o tom novom zakonu dala je Džinita Fočo, direktorica Agencije za javne nabavke BiH.