Dvodnevna međunarodna konferencija o mjeriteljstvu u Bosni i Hercegovini, upriličena pod pokroviteljstvom EU, počela je danas u Sarajevu.

Konferencija predstavlja dio projekta Evropske unije „Jačanje sistema mjeriteljstva u BiH“, koji je dizajniran kako bi pomogao poboljšanju mjeriteljstva u BiH na njenom putu ka evropskim integracijama.

Vrijedan milion eura, projekat pomaže razvoj infrastrukture kvaliteta u BiH, u skladu sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Također, omogućava da se izradi okruženje u kojem će industrija i bosanskohercegovački proizvođači jačati poslovne veze sa tržištem EU, omogućavajući im pristup mjeriteljskim servisima po standardima EU.

„Mjeriteljstvo u BiH je ključna komponenta infrastrukture kvaliteta, skupa sa standardizacijom, ocjenjivanjem usklađenosti i akreditiranjem“, kazao u uvodnom izlaganju otpravnik poslova Delegacije Evropske unije u BiH Boris Iarochevitch.

 Na konferenciji učestvuju brojni predstavnici Instituta za mjeriteljstvo BiH, entitetskih zavoda, vlade, međunarodnih organizacija, akademskih tijela, nevladinih organizacija, mjeriteljskih laboratorija i tijela, kao i laboratorija za verifikaciju, kao i kalibraciju i testiranje, kao i tijela za ocjenu usklađenosti bosanskohercegovačkih sa međunarodnim standardima mjeriteljstva.

Mjeriteljstvo je oblast u kojoj je BiH postigla solidan napredak. Kao rezultat tog napretka, Institut za mjeriteljstvo BiH dobio je punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji nacionalnih instituta za mjeriteljstvo (European Association of National Metrology Institutes – EURAMET). Također, državni Institut za mjeriteljstvo potpisao je memorandum o razumijevanju sa Međunarodnom asocijacijom ureda za analizu (International Association od Assay Offices), kao i bilateralne sporazume sa nacionalnim institutima za mjeriteljstvo Njemačke i Austrije.

„Uradili smo sve što je potrebno da ojačamo, poboljšamo Institut za mjeriteljstvo BiH„ istakao je vođa projekta Dušan Kordik i dodao da je ovaj Institut i ranije radio, ali po starom zakonum bivše Jugoslavije. Institut je usvojio novo zakonodavstvo prije sedam godina, ali ako BiH želi ući u Evropsku uniju onda je potrebno da promijeni svu zakonsku regulativu i uskladi je sa EU“.  I direktor Instituta za mjeriteljstvo BiH Esad Tuzović naglasio je da je ovaj EU projekat omogućio predstavljanje rezultata  mjeriteljstva u BiH u  regionalnim i evropskim okvirima.

Važni učinci EU projekta jačanja sistema mjeriteljstva u BiH su usklađivanje zakonodavstva sa zahtjevima EU, usvajanje „Strateškog plana državnog sistema mjeriteljstva u BiH za period 2010- 2015. godine i generalno poboljšanje tehničke ekspertize u sektoru mjeriteljstva.

Projekat jačanja mjeriteljstva u BiH upravo je pri kraju i završava 28. decembra 2010. godine, navodi se u saopćenju Delegacije Evropske unije u BiH.