Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave u BiH na sjednici održanoj danas u zgradi Vijećnice u Brčko distriktu BiH donijeli su jednoglasno odluku o dodjeli ugovora za realizaciju projekta „Obuka službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima“.  Projekat se odnosi na pružanje usluga obuke zaposlenih u organima državne službe za primjenu informacionih tehnologija po standardiziranom programu obuke.

Kako se odluke UO donose jednoglasno, čeka se i pisano izjašnjenje članova UO koji nisu prisustvovali sjednici.

Na osnovu zahtjeva Vlade Brčko distrikta BiH, UO Fonda za reformu javne uprave predložio je da se ukine odluka o prihvatljivosti projektnog zadatka One stop shop – servisi za pomoć građanima, a da se cjelokupan iznos sredstava rezerviranih u Fondu preusmjeri na projekat „Informacioni sistem trezora Brčko distrikt“. Naime, Vlada Brčko distrikta BiH ocijenila je da je ovaj projekat prioritetniji za Brčko jer informatizacija trezora još nije urađena na ovom upravnom nivou.

Članovi UO FRJU primili su k znanju i informaciju o analizi donatorskih aktivnosti u sektoru reforme javne uprave u periodu 2008-2010. godina.