Direktorica Direkcije za evropske integracije BiH (DEI) Nevenka Savić i predstavnici Inicijative devet nevladinih organizacija koje se bave pitanjima mladih potpisali su u Sarajevu Memorandum o razumijevanju kojim će biti formalizirana saradnja mladih iz nevladinog sektora i Direkcije u područjima od zajedničkog interesa u procesu evropskih integracija. Potpisnici Memoranduma imaju zajednički strateški cilj – unapređenje kvalitetne komunikacije, razmjene i plasiranja relevantnih informacija o procesu evropskih integracija.

Direktorica Direkcije za evropske integracije Nevenka Savić je kazala da je cilj Direkcije da na ovaj način približi informacije o samom procesu evropskih integracija, prije svega, populaciji mladih ljudi kojoj žele pristupiti putem ovih nevladinih organizacija koje trebaju pravovremene i pouzdane informacije davati mladima.

Po njenim riječima, Memorandum predviđa razmjenu informacija o samom procesu, ali i organiziranje različitih događaja o različitim temama koje su od interesa za ovu populaciju mladih ljudi.

Savić je istaknula da su mladi veoma zainteresirani za proces evropskih integracija.

“Upravo na ovaj način, nadamo se, da ćemo sam proces i teme koje najviše interesiraju mlade ljude približiti njima još više i da ćemo istovremeno stvoriti jedno podsticajno okruženje i atmosferu koja će nam pomoći u daljem procesu evropskih integarcija, kada na red dolaze složeniji poslovi”, kazala je Savić.

Izvršni direktor Omladinske informativne agencije BiH Jan Zlatan Kulenović je kazao da je u posljednjih desetak godina devet nevladinih organizacija, koje se uglavnom bave pitanjima mladih i studenata, već ovu zemlju dovelo u evropske integracije.

“One su članice različitih relevantnih evropskih mreža koje se bave mladima i u tom radu predstavljaju već godinama BiH i na neki način su ambasadori ove zemlje. Iz tog razloga smo pokrenuli inicijativu da bi bilo logično i prirodno da takve organizacije, koje već predstavljaju ovu zemlju vani, imaju saradnju s državnim institucijama”, kazao je Kulenović.

Po njegovim riječima, Memorandum koji je danas potpisan bi trebao da bude dobitna kombinacija iz razloga što su u saradnji države, koju predstavlja Direkcija, i ovih devet organizacija mogući zajednički projekti.

“Moguće je da iskoristimo neke naše programe i veze, pa i fondove koje imamo zajedno s državnim institucijama što u konačnici, u praktičnom smislu, znači i veći broj kvalitetnijih projekata za mlade”, kazao je Kulenović.

Potpisnici Memoranduma su nevladine organizacije koje se bave mladima, a koje su učlanjene u evropske i međunarodne mreže: Omladinska informativna agencija BiH, Unija studenata Republike Srpske, Asocijacija srednjoškolaca u BiH, Udruženje studenata medicine BiH, Aegee – Evropski studentski forum, Udruženje za međunarodnu razmjenu studenata radi stručne prakse, Mreža studenata u BiH, UG Interkulturni susreti u BiH i Cerebra.

Memorandum o razumijevanju otvoren je i za druge organizacije koje se bave pitanjima mladih, a u međuvremenu postanu članice neke od referentnih evropskih i međunarodnih mreža, objavljeno je na portalu ceppei.ba