Prema podacima Direkcije za europske integracije za Bosnu i Hercegovinu je od 2007. do 2010.godine iz IPA fondova odobreno 310 milijuna eura. Radi se o sredstvima iz komponente I i II koje BiH može koristiti kao zemlja potencijalni kandidat za članstvo u Europskoj uniji.

Inače, IPA financijski instrument pomoći obuhvata period alokacije u vremenskom okviru od 2007. do 2013. godine.

Što se tiče komponente II, odnosno prekogranične suradnje, do sada je prema riječima direktorice Direkcije za europske integracije BiH Nevenke Savić odobreno nekoliko projekata. Između ostalog, radi se o šest projekata iz programa transnacionalne suradnje jugoistočne Europe, te jednog projekta iz programa transnacionalne suradnje Mediteran (MED), prenosi portal ekapija.

Kada se radi o transnacionalnoj suradnji jugoistočna Europa sredstva iz alokacije IPA 2007. sa partnerima iz BiH u ukupnom iznosu od 385.213 eura ugovorena su od Delegacije Europske unije u BiH.

Što se tiče projektnih prijedloga koji su pristigli u sklopu drugog poziva za dodjelu sredstava iz ovog programa, Savićeva kaže da je u tijeku njihova evaluacija, te da se rezultati očekuju krajem ove godine. Također napominje da su sredstva za projekt iz programa MED-a odobrena iz IPA 2008.

Završen je i proces evaluacije u okviru bilateralnih programa prekogranične suradnje sa susjednim zemljama Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom. "Ugovaranje ovih sredstava bi trebalo da uslijedi veoma brzo. Radi se o financijskim alokacijama za 2007. i 2008. godinu. Istovremeno, u toku je priprema za objavljivanje sljedećih poziva za podnošenje projektnih prijedloga u okviru ovih programa", kazala je za Savićeva. Ističe da je u toku i evaluacija projekata u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične suradnje.

O tome zašto je proces odobravanja i evaluacije tako spor Savićeva kaže da razlog leži u činjenici da u upravljanju programima iz okvira IPA komponente II sudjeluju dvije ili više zemalja, te da sve to uzrokuje sporiji tempo u implementaciji, prenosi portal reci.ba