Evropska komisija objavila je nove pozive naučno-istraživačkim institucijama i djelatnicima da prijave projekte u okviru naučno-tehnološke saradnje kroz FP7, EUREKA i COST programe. Aplikacije mogu podnijeti pojedinci ili institucije iz zemaljama Evropske unije, zemalja kandidata i potencijalnih kandidata među koje spada i Bosna i Hercegovina.

Sedmi okvirni program FP7 (Framework Programme) glavni je instrument Evropske unije za finansiranje projekata naučnog istraživanja i razvoja. Novac iz ovog fonda na raspolaganju je istraživačkim centrima, univerzitetima i industriji. Sedmi po redu okvirni program traje od 1. januara 2007. godine do kraja 2013. godine. Cilj ovog programa jeste stvaranje evropskog zajedničkog istraživačkog područja i društva zasnovanog na znanju.

BiH je postala pridružena članica FP7, što znači da će istraživači, univerziteti, udruženja ili kompanije iz BiH moći učestvovati u svim FP7 pozivima za prijedloge projekata i takmičiti se sa ostalim učesnicima iz država članica EU. Cilj je dobijanje sredstava za finansiranje naučno-istraživačkih radova, kao i da se inicira mobilnost bh. istraživača u zemlje EU, koje država trenutno ne može osigurati niti finansirati.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine kao partnerska institucija podsjeća i na već otvorene pozive u okviru FP7 u kojima mogu učestvovati institucije i istraživači iz Bosne i Hercegovine.

EUREKA je panevropska mreža za podršku tržišno orijentiranim, industrijskim naučnoistraživačkim projektima. Formirana je 1985. godine kao međuvladina inicijativa, a za razliku od Sedmog okvirnog programa FP7, Eureka je više namijenjen preduzećima.

Predviđa realizaciju projekata iz oblasti elektronike, informacione i komunikacione tehnologije, industrijske proizvodnje, materijala i transporta, energetike, hemije, fizike i egzaktne nauke.

Da bi ste se prijavili za ovaj program, pošto BiH nije EUREKA članica, potrebno je imati najmanje dva partnera iz zemalja članica EUREKA programa, s tim da projekt mora voditi partner iz industrije.

EUREKA projekti su prilično veliki, vrijednost od oko milion eura i više, pa stoga moraju završiti proizvodom na tržištu.

Program COST (Evropska saradnja u oblasti naučnih i tehničkih istraživanja) je međuvladin instrument podrške saradnji naučnika i istraživača iz oblasti nauke i tehnologije iz čitave Evrope. COST je najstariji okvir naučne saradnje evropskih zemalja uspostavljen 1971. godine, a uz EUREKU i FP7 predstavlja jednu od najznačajnijih inicijativa EU u oblasti nauke i istraživanja.

Aktivnosti COST-a usmjerene su na devet oblasti: biomedicina i molekularana bionauka; prehrambeni proizvodi i poljoprivreda; šumarstvo, proizvodi i usluge; sirovine, fizika i nanonauka; hemija i molekularna nauka i tehnologije; ekosistem i okoliš; informacione i komunikacione tehnologije; transport i ruralni razvoj; pojedinci, društva, kulture i zdravlje.

Bosni i Hercegovini, nakon što je 26. maja 2009. godine postala članica COST-a, otvorena je mogućnost pristupa. Sredstva koja daje COST su povezana sa FP7 te iznose 210 miliona eura, uz mogućnost dobivanja dodatnih 40 miliona, ovisno o rezultatima izvještaja 2010. godine.

Detaljnije informacije o novim pozivima o ovih programa možete pronaći na portalu Evropske komisije CORDIS, prenosi ekapija.ba