Najnovija istraživanja javnog mnjenja Direkcije za evropske integracije (DEI) u BiH pokazala su da članstvo ove zemlje u EU podržava oko 90 odsto ispitanika, i tako visok procenat podrške građana trebalo bi da posluži kao podsticaj za provođenje svih reformi na putu ka pridruživanju evropskoj zajednici, izjavila je direktorka DEI-a Nevenka Savić.

Savićeva je ocijenila da bilo kakav napredak BiH u pravcu evropskih integracija zavisi od političke harmonije.

Navodeći da je primjer ispunjenja uslova iz Mape puta pokazao da se u BiH mogu provesti veoma zahtjevne i teške reforme, i to u kratkom roku, Savićeva je za "Sautist juropian tajms" (Jugoistočna Evropa Tajms) rekla da je to veoma pozitivna poruka za EU i BiH.

Ona je dodala da je, prema zajedničkim procjenama predstavnika BiH i Evropske komisije, Prelazni sporazum proveden na zadovoljavajući način, a i ratifikacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju odvija se dobro i trebalo bi da stupi na snagu ove godine.

Prema njenim riječima, za ulazak u EU potrebno je da BiH još usvoji zakone o popisu stanovništva, o državnoj pomoći i o transportu štetnih materija, te uskladi Ustav BiH sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Podsjećajući da je 27. maja EU usvojila prijedlog bezviznog režima za građane BiH i Albanije koji posjeduju biometrijske pasoše, Savićeva je rekla da BiH treba da nastavi sa radom na ispunjavanju tri zahtjeva: jačanje kapaciteta za provođenje i efikasnu primjenu pravnog okvira za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije; nastavak provođenja Akcionog plana za uspostavljanje elektronske razmjene podataka; i harmonizacija krivičnih zakonika entiteta i distrikta Brčko sa državnim krivičnim zakonikom.

Govoreći o tome kada bi kada bi BiH mogla da podnese molbu za prijem u članstvo EU i kada bi mogli početi pregovori o pristupanju, Savićeva je rekla da se u dokumentu "Strategija proširenja i ključni izazovi 2009-2010" navodi da EU neće moći da razmatra molbu BiH za članstvo dok OHR ne bude zatvoren.

"Smatram da bi usvajanje bezviznog režima za građane BiH predstavljalo značajni motivacioni faktor i snažan katalizator za ukupan proces približavanja BiH EU", istakla je Savićeva.

Ona je navela da, kao stalno tijelo Savjeta ministara BiH zaduženo za koordinaciju aktivnosti svih institucija povezanih sa procesom evropskih integracija u tehničkom i operativnom smislu, DEI redovno izvršava zadatke iz svoje nadležnosti.

Prema njenim riječima, kašnjenje u ostvarivanju političkog konsenzusa po nekim relevantnim pitanjima u kontekstu ispunjenja obaveza uticalo je na opšti napredak u procesu evropskih integracija.

"Imajući u vidu da je efikasna koordinacija aktivnosti u procesu pristupanja EU jedan od stubova evropskih integracija, Direkcija je preduzela mjere da bi se ta koordinacija popravila, a održala je i više sastanaka sa predstavnicima institucija na svim nivoima vlade", dodala je Savićeva, navodeći da je DEI potrebne mjere preduzela radi postizanja konsenzusa o poboljšanom modelu saradnje, a i da bi institucije BiH bile bolje pripremljene za kompleksne zadatke koji predstoje, objavljeno je na portalu svevijesti.ba