Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović povukao je danas iz parlamentarne procedure Strategiju reforme penzionog sistema iz razloga što u javnoj raspravi o ovom dokumentu nije omogućeno učešće svih interesnih grupa koje su mogle dati doprinos sagledavanju ukupnog stanja i iznalaženju rješenja za poboljšanje materijalnog položaja penzionera.

Vlada Federacije BiH je Prijedlog ove strategije utvrdila nakon što ju je resorni ministar obavijestio da je o dokumentu obavljena široka javna rasprava i da su sublimirani njeni rezultati, a što se pokazalo netačnim.

Polazeći od toga da se radi o veoma značajnom dokumentu s dugoročnim implikacijama, federalni premijer je ocijenio da nema potrebe za ishitrenim rješenjima.

Stoga će o Strategiji reforme penzionog sistema biti provedena dodatna javna rasprava, a nakon svestrane analize rezultata ove rasprave, Vlada Federacije BiH će ponovo razmatrati dokument i uputiti ga u parlamentarnu proceduru, kaže se u saopćenju premijera Federacije BiH Mustafe Mujezinovića.