Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog državnog ministarstva civilnih poslova, usvojilo je danas Strategiju zapošljavanja u Bosni i Hercegovini 2010.-2014. godina radi promoviranja produktivnog zapošljavanja i dostojanstvenog rada u BiH.

Provođenjem ove strategije u naredne četiri godine trebalo bi doći do povećanja ukupne stope zaposlenosti na godišnjem nivou za dva posto, dok bi zaposlenost žena trebala biti godišnje povećana za 2,5 posto, a nezasposlenost mladih do 2014. godine biti smanjena na 30 posto. Praktično bi Strategija trebala unaprijediti produktivno i slobodno izabrano zaposlenje za sve u skladu s Konvencijom o politici zapošljavanja koju je Bosna i Hercegovina ratificirala.

Na taj način bi se povećao kvalitet i kvantitet radnih mjesta i istovremeno promovirala socijalna uključenost i borba protiv nejednakosti među spolovima.

U izradi Strategije učestvovali su predstavnici relevantnih državnih i entitetskih institucija te Brčko Distrikta BiH, a tokom javnih konsultacija mogućnost za davanje sugestija imali su nevladin sektor i druge zainteresirane osobe.

Prilikom izrade ove strategije vodilo se računa o Okviru zapošljavanja Evropske unije i obavezama koje za BiH proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i Sporazuma o evropskom partnerstvu, prenosi portal biznis.ba