Interaktivna mapa uprave, koju Ured koordinatora za reformu javne uprave ažurira tromjesečno, ovaj put nudi i podatke o zaposlenju. U sadržaju mape su korisne informacije o tome šta vam je potrebno kada posao tražite po prvi put ali i savjeti kako napisati biografiju i pismo namjere, kako bi trebao izgledati vaš prvi intervju sa budućim poslodavcem te spisak dokumenata koji su vam potrebni za dobijanje radne knjižice.  Pored ovih informacija, mapa nudi i korisne linkove web stranica specijaliziranih za oglašavanje novih radnih mjesta.

Kao i u prethodnom kvartalu, osvježeni su podaci o prosječnoj plati, stopi nezaposlenosti na nivou države, entiteta i Brčko distrikta BiH kao i brojevima novih telefonskih usluga.

„Interaktivna mapa uprave“ je web aplikacija koju je razvio Ured koordinatora s namjerom da građanima na jednom mjestu – web sajtu Ureda omogući što veći obim informacija o uslugama javne uprave. Mapa sadrži informacije o vrsti i postupku ostvarivanja usluga javne uprave, kao i nadležnim institucijama svrstanih u 8 kategorija na nivou entiteta i Brčko distrikta, te u tri kategorije na nivou BiH.

Cilj mape je korisnicima interneta pružiti informaciju o tome koja institucija i na koji način pruža usluge građanima i poslovnoj zajednici i tako uštedjeti dio vremena i truda potrebnih za ostvarivanje neke usluge. Primjera radi, mapa sadrži informacije o izdavanju ličnih dokumenata, pravima iz radnog i penzionog odnosa, socijalne i zdravstvene zaštite, zaštite potrošača i sl. Tu su i informacije o viznom režimu, CEMT dozvolama za prevoznike, avio linijama, investicijama u BiH, kao i makroekonomski pokazatelji i opšte informacije o četiri upravna nivoa u BiH. Sadržaj mape, koji je posjetiocima sajta dostupan od februara 2009. godine, ažurira se tromjesečno.