Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu donijelo je Rješenje o imenovanju Semihe Borovac za kooordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.
Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog rang liste kandidata za izbor člana Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, koji će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH u daljnju proceduru.

Vijeće je predložilo Antu Matića iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine.  Na ovaj način podržan je prijedlog Komisije za raspisivanje konkursa i provođenje konkursne procedure za izbor člana Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine koju je ranije imenovalo Vijeće ministara BiH. Vijeće ministara BiH ovlastilo je Stjepu Pranjića da do okončanja konkursne procedure za imenovanje članova Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine obavlja dužnost predsjednika Konkurencijskog vijeća.

Vijeće ministara BiH imenovalo je Jelicu Grujić za direktora Agencije za promociju stranih investicija BiH (FIPA) i zadužilo Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH  da izradi Rješenje o imenovanju. 

Istovremeno, Vijeće ministara BiH podržalo je prijedlog za obnavljanje mandata rukovodećem državnom službeniku Lidiji Vignjević, sekretaru s posebnim zadatkom u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH, saopćeno je iz Službe za informiranje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH.