Ekonomska bezbjednost i stabilnost je novi uslov koji je “grčka kriza” nametnula za ulazak novih članica u Evropsku uniju.

Srbija i druge zemlje regiona moraju zato još marljivije prionuti na reforme i naročito sređivanje svojih budžeta i državnih troškova, jer je to jedini način da se u otežanim okolnostima i s perspektivom da će proširivanje možda teći nešto sporije, “kvalifikuju” kao kandidati za članstvo.

U krugovima EU je to preovlađujuće mišljenje, a potpredsjednik grupe socijalista u Evropskom parlamentu Hanes Svoboda čak smatra da će, zbog potrebe da se krizom pogođena Unija iznutra preuredi i stabilizuje i nepovoljnog razvoja u većini zemalja Zapadnog Balkana, ionako uočljiv otpor, posebno u Njemačkoj, prema ulasku novih članica u EU, dovesti do toga da taj proces za neko vrijeme zastane.

I da “možda jedino Hrvatska bude puštena” u Evropu. Dosad je Evropska unija na Zapadni Balkan uvijek gledala prvenstveno sa stanovišta svoje bezbjednosti, prenosi portal capital.ba