BiH propušta priliku da iskoristi milione eura za preduzetništvo koje EU daje putem Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP) “teškog” nekoliko milijardi eura, upozorava Senad Hromić, direktor Euroinfo korespondentnog centra Spoljnotrgovinske komore BiH.

“Sve susjedne zemlje povlače sredstva iz ovog programa EU koji ima tri stuba, a od kojih je prvi, koji se odnosi na preduzetništvo i inovacije, ‘najteži’. Nema razloga da mi ne ispunimo uslove i ne omogućimo korištenje ovih sredstava”, kaže Hromić.

U Direkciji za evropske integracije BiH (DEI) objašnjavaju da je CIP jedan od takozvanih programa Zajednice koji predstavljaju posebne fondove EU namijenjene članicama za podršku unutrašnjim politikama EU i unapređenje međusobne saradnje u različitim oblastima. Međutim, on je dostupan i zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima kako bi bili podržani njihovi napori na putu ka EU.

“Mogućnost učešća u programima Zajednice, pa time i u programu CIP, BiH je stekla okvirnim sporazumom potpisanim s EU koji je stupio na snagu u januaru 2007. godine. Program obuhvata period od 2007. do 2013, a njegov budžet iznosi 3,6 milijardi eura. Cilj mu je poticanje konkurentnosti preduzeća, podrška inovativnosti, osiguranje boljeg pristupa finansijama, te podrška poslovanju u regionima”, ističu u DEI i napominju da CIP program potiče bolje korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija, veće korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost.

Ovaj program sastoji se od tri – potprogram za preduzetništvo i inovacije ima budžet od 2,1 milijardu eura, potprogram za podršku politikama u oblasti IT tehnologija “težak” je 728 miliona, a potprogram Inteligentna energija za Evropu 727 miliona eura.

Nepristupanjem Programu za preduzetništvo i inovacije BiH gubi mogućnost za finansiranje malih i srednjih preduzeća u različitim fazama njihovog nastajanja i razvoja, pružanje podrške regionalnim centrima koji daju usluge malim i srednjim preduzećima u oblastima poslovanja i inovacija, mogućnost transnacionalnog umrežavanja preduzeća i sprečavanja zagađenja.

Iz DEI poručuju da su ovom programu pristupile Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Turska i da je šteta da mu ne pristupi i naša zemlja, te ističu da je za to zaduženo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, prenosi capital.ba