Šef Ureda Svjetske banke u BiH Marco Mantovanelli izjavio je Feni da još nije imao priliku da detaljno pregleda Uredbu Vlade FBiH o prihodovnom cenzusu za korisnike prava po osnovu ratnih priznanja i odlikovanja, čime se utvrđuje visina prihodovnog cenzusa u iznosu od 2,5 prosječne netoplaće isplaćene u Federaciji BiH u prethodnoj godini.

"Nismo imali priliku da detaljno pregledamo odobrenu Uredbu. Međutim, postavljanje prihodovnog praga na 2,5 prosječne plaće za bilo koji program novčanih naknada vjerojatno neće donijeti nikakvu korist u smislu pravednije raspodjele javnih sredstava i održivih isplata naknada za većinu korisnika", istaknuo je Mantovanelli.

Po njegovim riječima Svjetska banka podržava cjelokupnu reformu svih programa gotovinskih naknada, kako u FBiH tako i u RS-u.

Program za nosioce najviših ratnih priznanja je samo jedan od njih. Međutim, mi ćemo morati procijeniti da li su donesene mjere u skladu s onim što je dogovoreno sa Svjetskom bankom i da li one stvaraju prepreku konačnim ciljevima ovih reformi: da se osigura da većina korisnika – onih s nižim prihodima u domaćinstvu – nastavi primati naknade na održiv način ubuduće, zaključio ie šef Šef Ureda Svjetske banke u BiH Marco Mantovanelli u izjavi Feni, a prenosi portal ekapija.ba.