Agencija za sigurnost hrane, u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH, inicirala je, pripremila i organizirala donošenje Pravilnika o oznakama originalnosti i geografskog porijekla hrane i Pravilnika o oznakama tradicionalnog ugleda hrane, koji su doneseni na 113. sjednici Vijeća ministara BiH i objavljeni u Službenom glasniku BiH.

Donošenjem navedenih pravilnika, po prvi put u Bosni i Hercegovini stvorena je pravna pretpostavka za zaštitu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji imaju posebna svojstva.

Kako bi se na najbolji mogući način implementirali ovi propisi, Agencija za sigurnost hrane pokrenula je inicijativu za formiranje baze podataka svih prehrambenih proizvoda namijenjenih ishrani ljudi, koji imaju posebne karakteristike proistekle iz njihovih fizičkih, kemijskih i organoleptičkih osobina, načina proizvodnje i prerade, te podneblja iz kojeg dolaze.

S tim ciljem, Agencija je pripremila "Upitnik za zaštitu oznaka originalnosti, oznaka geografskog porijekla i oznaka tradicionalnog ugleda hrane" i uputila ga na adresu 144 grada i općine u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu te na adresu Vanjskotrgovinske komore BiH, privrednih komora Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko Distrikta kantonalnih komora.

Domaći proizvođači, nakon zaštite svojih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda oznakom originalnosti, oznakom geografskog porijekla hrane ili oznakom tradicionalnog ugleda hrane imaju veliku mogućnost za plasman svojih proizvoda, kako na domaćem, tako i na tržištu Evropske unije, što će doprinijeti povećanju izvoza i podizanju razine konkurentnosti domaće proizvodnje.

Prehrambeni proizvodi koji nose jednu od registriranih oznaka na tržištu spadaju u prehrambene proizvode više cjenovne kategorije. Ovaj proces doprinosi stvaranju identiteta i prepoznatljivosti takvog prehrambenog proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu, utječe na podizanje i postizanje stalnog kvaliteta prehrambenih proizvoda, a izravna veza proizvoda s određenim geografskim područjem daje dodatnu vrijednost i prepoznatljivost tom području, te doprinosi ruralnom razvoju posebno onih udaljenijih i dislociranih područja.

Ovaj proces doprinijet će jačanju bosanskohercegovačke privrede, ali istovremeno i ispunjavanju obaveza iz oblasti zaštite geografskih oznaka, koje je Bosna i Hercegovina preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

S obzirom na činjenicu da se ova oblast u Bosni i Hercegovini uređuje prvi put, a sve s ciljem da se pomogne proizvođačima proizvoda koji se odlikuju nekom svojom posebnošću i kvalitetom da pristupe proceduri registracije oznaka, najprije u Bosni i Hercegovini, a kasnije i u zemljama EU i da te proizvode promovišemo na domaćem i međunarodnom tržištu, obaveze svih institucija i organa vlasti u Bosni i Hercegovini su velike.

Kako bi postupak registracije bio što jasniji, Agencija za sigurnost hrane BiH izradila je "Vodič za registraciju oznaka originalnosti, geografskog porijekla i tradicionalnog ugleda hrane", koji će na jednostavan i prihvatljiv način dati potrebne informacije vezane za postupak registracije.

Radi uvođenja suvremenog integriranoga sustava hrane, Agencija za sigurnost hrane BiH ulaže goleme napore na usuglašavanju bh. legislative iz oblasti hrane sa legislativom Evropske unije. Agencija je uspjela napraviti multidisciplinaran tim kadrova koji su danas samostalni i u mogućnosti su odgovoriti veoma zahtjevnom zadatku iniciranja i pripreme zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti hrane, a sve u skladu sa propisima EU i na temelju relevantnih naučnih studija.

Proces usklađivanja propisa sa legislativom Evropske unije značajno utječe na cijelu zemlju, a uz zaštitu života i zdravlja građana, ima značajan financijski učinak na određene privredne grane.

Cijenimo da je uloga sredstava javnog priopćavanja u podizanju javne svijesti promoviranjem originalnosti, geografskog porijekla i tradicionalnog ugleda hrane veoma značajna. Kao i dosad, službenici Agencije, shodno Zakonu o slobodi pristupa informacijama u BiH, na raspolaganju su za sve dodatne informacije po pitanju implementacije i značaja Pravilnika o oznakama originalnosti i geografskog porijekla hrane i Pravilnika o oznakama tradicionalnog ugleda hrane, kao i svih ostalih propisa i aktivnosti, koje su u nadležnosti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, stoji u priopćenju direktora ove agencije doc. dr. sci. Sejada Mačkića, prenosi portal biznis.ba