Zaposleni građani u FBiH ove godine po prvi put imaju priliku ostvariti povrat plaćenog poreza na dohodak. Međutim, za sve koji to pokušaju, lako bi to mogla postati prava birokratska avantura koja će ih na kraju koštati više novca nego što bi eventualno mogli dobiti natrag!

Zakon je predvidio mogućnost da se poreska osnovica može umanjiti na tri načina. Dokazima o uplaćenim premijama životnog i dobrovoljnog penzionog osiguranja, dokumentacijom o troškovima zdravstvenih usluga i nabavke ortopedskih pomagala, te u slučaju otplate stambenog kredita ako se prvi put rješava stambeno pitanje.

Najlakše će biti dokazati uplaćivanje životnog ili penzionog osiguranja, jer će za to biti dovoljno dostaviti potvrdu o uplati. No, već za dokazivanje troškova zdravstvenih usluga nastaju problemi.

Naime, da bi se osigurao povrat dijela plaćenog poreza, uz godišnju poreznu prijavu, treba dostaviti orginalnu dokumentaciju ovlaštenih zdravstevnih ustanova, potvrdu o participaciji, potvrdu o plaćanju troškova, kopiju recepta za lijekove registrovane na teritoriji FBiH, te račun apoteke. U slučaju plaćanja ortopedskih pomagala trebat će dostaviti još i dokaz o stepenu invalidnosti te izjavu da za ove svrhe nije primljena donacija!

Još i više papirologije bit će potrebno u slučaju dokazivanja otplate stambenog kredita. Za ovo se poreznoj upravi treba dostaviti kopija ugovora o kreditu, ovjerena potvrda ili listing banke kao dokaz o plaćenim kamatama, dokaz da obveznik ili njegov bračni drug ne posjeduje nepokretnu imovinu za stanovanje kojeg izdaju sudovi ili općine, te dokaz da se sredstvima uzetog kredita prvi put rješava stambeni problem!

Direktor Porezne uprave FBiH Midhat Arifović kaže da je zbog malih plaća koje radnici u FBiH primaju, osnovica za obračun poreza dosta niska, pa je samim tim i eventualni iznos povrata poreza također nizak. On smatra da će biti dosta slučajeva da će iznos povrata iznositi, primjerice, sedam maraka, što znači da će mnogo više koštati obrada takvih zahtjeva!

No, kantoni u FBiH iz čijih budžeta bi se trebao vratiti novac, nisu planirali sredstva za ove namjene, pa tako građani koji čak i prikupe svu potrebnu dokumentaciju, moguće da neće moći doći ni do svojih sedam maraka.

Interesantno je da zakon predviđa i poresku olakšicu u slučaju da neko prvi put namjerava riješiti svoj stambeni problem. Međutim, Ministarstvo finansija FBiH još uvijek nije dalo tumačenje kako će se dokazivati ova namjera, pa su u Poreznoj upravi FBiH odlučili tražiti potvrdu od banke da odobreni novac nije utrošen u neke druge svrhe, uz naknadno dostavljanje ugovora i dokaza o plaćanju kupljenog stana.